Nieuwland, ervaren in Ruimte Groen en Milieu.

Nieuwland is een dynamische kennisorganisatie op het gebied van Ruimte, Groen, Milieu. Onze organisatie kenmerkt zich door klantgerichtheid en een innovatieve resultaatgerichte werkomgeving. Door onze aanpak kunnen wij zowel nationaal als internationaal een totaalconcept leveren.

Erfgoedontwikkeling

Nieuwland zet zich als organisatie in voor erfgoedbehoud en ontwikkeling. Onze dienstverlening loopt van conceptfase tot en met realisatie inclusief exploitatie, programmaontwikkeling, (terrein)onderhoud en restauratie. Met aandacht voor de historie van het object, worden activiteiten ontwikkeld die zorgdragen voor een rendabele openstelling en/of nieuwe invulling.

Water

Duurzaam waterbeheer is een belangrijke doelstelling voor Europa. Nieuwland is een ervaren speler op het gebied van waterbeheer.

Onze activiteiten bestaan uit:

  • proces en communicatie  
  • planontwikkeling
  • ondersteunende diensten voor waterbeheerders
  • ontwikkeling van monitorprogrammering en sensorontwikkeling

Binnen de kernbegrippen Ruimte, Groen en Milieu hebben wij al meer dan 25 jaar ervaring. Onze brede benadering en het combineren van verschillende disciplines levert nieuwe zienswijze op en verrassende resultaten.